Vannføring for Håkkadalbrua Nr:128.8.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 16:00, verdi= 57.806


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Håkkadalbrua       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 10.0           UTM-øst  : 622356
Kartblad (N50-serien) : 1723-III         UTM-nord : 7101668
                         Lengdegrad: 11.50384
                         Breddegrad: 64.02019
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 2140km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 9.7           Kommune  : Steinkjer
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 375 m³/s femårsflom = 475 m³/s tiårsflom = 555 m³/s femtiårsflom = 735 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:10