Vannføring for Øvrevatn Nr:191.2.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 3.970


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Øvrevatn         UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 8.0           UTM-øst  : 618348
Kartblad (N50-serien) : 1432-IV         UTM-nord : 7641320
                         Lengdegrad: 17.94107
                         Breddegrad: 68.85762
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 526km²          Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 2.7           Kommune  : Salangen
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1914 til og med 2017 : middelflom = 168 m³/s femårsflom = 200 m³/s tiårsflom = 216 m³/s femtiårsflom = 253 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:27