Vannføring for Kjerringvatn Nr:244.5.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 21:00, verdi= 0.195


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kjerringvatn       UTM-sone : 35
Stasjonens h.o.h   : 274.0          UTM-øst  : 570300
Kartblad (N50-serien) : 2334-I          UTM-nord : 7756900
                         Lengdegrad: 28.83404
                         Breddegrad: 69.91006
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 22.7km²         Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 15            Kommune  : Sør-Varanger
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 2005 til og med 2014 : middelflom =3.29 m³/s femårsflom =4.09 m³/s tiårsflom =4.42 m³/s femtiårsflom =4.89 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:13