Vannføring for Femundsenden (Femunden) Nr:311.4.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 06:00, verdi= 9.321


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Femundsenden (Femunden) UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 662.0          UTM-øst  : 339350
Kartblad (N50-serien) : 2018-I          UTM-nord : 6869050
                         Lengdegrad: 11.94004
                         Breddegrad: 61.91996
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1790km²         Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 18            Kommune  : Engerdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1896 til og med 2017 : middelflom =95.8 m³/s femårsflom =114.7 m³/s tiårsflom =127.7 m³/s femtiårsflom =153.2 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:03