Oversiktskart for vannføring

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Kart over vannføring normalisert mhp middelflom

Animasjon av siste 48 timer (3 timers steg) er også lagt ut. (322727 bytes)

Kart over spesifikt avløp

Animasjon av siste 48 timer (3 timers steg) er også lagt ut. (263682 bytes)
Opp til hovedside for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 04:25