Liste over målestasjoner for sanntids-overflatetemperatur.

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 16.03.2023 03:00
NMBU/Ås - Grønt tak 5.10 140.0m --- Viken, Ås 16.03.2023 03:00
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom Ingen data funnet


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
NMBU/Ås - Grønt tak 5.10 140.0m --- Viken, Ås 16.03.2023 03:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 16.03.2023 03:00
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom Ingen data funnet


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
NMBU/Ås - Grønt tak 5.10 140.0m --- Viken, Ås 16.03.2023 03:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 16.03.2023 03:00
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom Ingen data funnet


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
NMBU/Ås - Grønt tak 5.10 140.0m --- Viken, Ås 16.03.2023 03:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 16.03.2023 03:00
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom Ingen data funnet


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom Ingen data funnet
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 16.03.2023 03:00
NMBU/Ås - Grønt tak 5.10 140.0m --- Viken, Ås 16.03.2023 03:00Opp til kartsiden for overflatetemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 03:59