Sekundær vannstand for Stortorp Nr:2.633.0

Siste måling, tid=20.10.2021 19:00, verdi=110.487


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Stortorp         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 110.0          UTM-øst  : 643118
Kartblad (N50-serien) : 2013-IV         UTM-nord : 6582792
                         Lengdegrad: 11.51776
                         Breddegrad: 59.35952
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 87.2km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 3.7           Kommune  : Rakkestad
Begrepsforklaringer for grafene. Sekundær vannstand i m.


Opp til kartsiden for sekundær vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 21/10-2021 03:41