Sekundær vannstand for Høggås bru Nr:124.2.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 03:00, verdi= 1.724


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Høggås bru        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 97.0           UTM-øst  : 617416
Kartblad (N50-serien) : 1721-IV         UTM-nord : 7042674
                         Lengdegrad: 11.35831
                         Breddegrad: 63.49292
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 495km²          Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 7.4           Kommune  : Stjørdal
Begrepsforklaringer for grafene. Sekundær vannstand i m.


Opp til kartsiden for sekundær vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 03:53