Sekundær vannstand for Halsnes Nr:212.49.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 03:00, verdi= 0.151


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Halsnes         UTM-sone : 34
Stasjonens h.o.h   : 30.0           UTM-øst  : 574010
Kartblad (N50-serien) : 1835-II         UTM-nord : 7770000
                         Lengdegrad: 22.94164
                         Breddegrad: 70.02644
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 145km²          Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 3.5           Kommune  : Alta
Begrepsforklaringer for grafene. Sekundær vannstand i m.


Opp til kartsiden for sekundær vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 03:53