Lufttemperatur for Grimsmoen Nr:2.235.0

Siste måling, tid=17.10.2021 03:00, verdi= -7.200


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Grimsmoen        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 695.0          UTM-øst  : 555770
Kartblad (N50-serien) : 1519-II         UTM-nord : 6887976
                         Lengdegrad: 10.06901
                         Breddegrad: 62.11971
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 627km²          Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 1.0           Kommune  : Folldal
Begrepsforklaringer for grafene. Lufttemperatur i °C.


Opp til kartsiden for lufttemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 17/10-2021 04:08