Lufttemperatur for Helligskogen Nr:205.8.0

Siste måling, tid=19.10.2021 03:00, verdi= -6.700


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Helligskogen       UTM-sone : 34
Stasjonens h.o.h   : 317.0          UTM-øst  : 486430
Kartblad (N50-serien) : 1633-II         UTM-nord : 7680239
                         Lengdegrad: 20.65709
                         Breddegrad: 69.23173
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 371km²          Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 6.1           Kommune  : Storfjord
Begrepsforklaringer for grafene. Lufttemperatur i °C.


Opp til kartsiden for lufttemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 19/10-2021 04:08