Lufttemperatur for Lillefossen Nr:209.4.0

Siste måling, tid=17.10.2021 03:00, verdi= 3.000


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Lillefossen       UTM-sone : 34
Stasjonens h.o.h   : 25.0           UTM-øst  : 535394
Kartblad (N50-serien) : 1734-I          UTM-nord : 7742233
                         Lengdegrad: 21.91785
                         Breddegrad: 69.78563
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 331km²          Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 3.6           Kommune  : Kvænangen
Begrepsforklaringer for grafene. Lufttemperatur i °C.


Opp til kartsiden for lufttemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 17/10-2021 04:12