Lufttemperatur for Lombola Nr:223.2.0

Siste måling, tid=17.10.2021 03:00, verdi= 2.200


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Lombola         UTM-sone : 35
Stasjonens h.o.h   : 58.0           UTM-øst  : 415110
Kartblad (N50-serien) : 2035-III         UTM-nord : 7783030
                         Lengdegrad: 24.76063
                         Breddegrad: 70.13985
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 877km²          Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 4.0           Kommune  : Porsanger
Begrepsforklaringer for grafene. Lufttemperatur i °C.


Opp til kartsiden for lufttemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 17/10-2021 04:12