Lufttemperatur for Veahkkava, Iesjokka Nr:234.13.0

Siste måling, tid=19.10.2021 03:00, verdi= -2.000


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Veahkkava, Iesjokka   UTM-sone : 35
Stasjonens h.o.h   : 179.0          UTM-øst  : 419158
Kartblad (N50-serien) : 2033-IV         UTM-nord : 7703270
                         Lengdegrad: 24.93834
                         Breddegrad: 69.42639
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 2080km²         Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 11            Kommune  : Karasjok
Begrepsforklaringer for grafene. Lufttemperatur i °C.


Opp til kartsiden for lufttemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 19/10-2021 04:15