Lufttemperatur for Sametielv Nr:246.9.0

Siste måling, tid=19.10.2021 03:00, verdi= -2.400


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Sametielv        UTM-sone : 35
Stasjonens h.o.h   : 40.0           UTM-øst  : 606658
Kartblad (N50-serien) : 2433-IV         UTM-nord : 7701350
                         Lengdegrad: 29.71704
                         Breddegrad: 69.40015
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 256km²          Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 14            Kommune  : Sør-Varanger
Begrepsforklaringer for grafene. Lufttemperatur i °C.


Opp til kartsiden for lufttemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 19/10-2021 04:13