Vanntemperatur for Blaker Nr:2.17.0

Siste måling, tid=25.10.2021 09:00, verdi= 5.630


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Blaker          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 110.0          UTM-øst  : 628218
Kartblad (N50-serien) : 1915-II         UTM-nord : 6654091
                         Lengdegrad: 11.29932
                         Breddegrad: 60.00405
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 38600km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 4.1           Kommune  : Lillestrøm
Begrepsforklaringer for grafene. Vanntemperatur i °C.


Opp til kartsiden for vanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 25/10-2021 11:25