Vanntemperatur for Svanefoss ndf. Nr:2.52.0

Siste måling, tid=25.10.2021 13:00, verdi= 8.220


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Svanefoss ndf.      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 122.0          UTM-øst  : 630618
Kartblad (N50-serien) : 1915-II         UTM-nord : 6677516
                         Lengdegrad: 11.35730
                         Breddegrad: 60.21346
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 17500km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 5.6           Kommune  : Nes
Begrepsforklaringer for grafene. Vanntemperatur i °C.


Opp til kartsiden for vanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 25/10-2021 13:27