Vanntemperatur for Funnefoss overvann Nr:2.410.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi= 0.560


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Funnefoss overvann    UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 128.0          UTM-øst  : 640468
Kartblad (N50-serien) : 2015-IV         UTM-nord : 6672691
                         Lengdegrad: 11.53153
                         Breddegrad: 60.16690
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 20500km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 2.9           Kommune  : Nes
Begrepsforklaringer for grafene. Vanntemperatur i °C.


Opp til kartsiden for vanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 21:26