Vanntemperatur for Frya bru Nr:2.1151.0

Siste måling, tid=25.10.2021 10:00, verdi= 2.100


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Frya bru         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 647.0          UTM-øst  : 550407
Kartblad (N50-serien) : -1000000-IV         UTM-nord : 6841476
                         Lengdegrad: 9.95315
                         Breddegrad: 61.70311
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 182km²          Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 4.0           Kommune  : Sør-Fron
Begrepsforklaringer for grafene. Vanntemperatur i °C.


Opp til kartsiden for vanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 25/10-2021 11:25