Vanntemperatur for Langtjernbekk Nr:12.188.0

Siste måling, tid=25.10.2021 12:00, verdi= 6.310


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Langtjernbekk      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 516.0          UTM-øst  : 540118
Kartblad (N50-serien) : 1715-I          UTM-nord : 6693142
                         Lengdegrad: 9.72746
                         Breddegrad: 60.37271
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 4.67km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 6.8           Kommune  : Flå
Begrepsforklaringer for grafene. Vanntemperatur i °C.


Opp til kartsiden for vanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 25/10-2021 13:26