Vanntemperatur for Brusetbekken Nr:16.154.0

Siste måling, tid=17.05.2022 09:00, verdi= 8.560


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Brusetbekken       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 80.0           UTM-øst  : 522718
Kartblad (N50-serien) : 1713-III         UTM-nord : 6564692
                         Lengdegrad: 9.39797
                         Breddegrad: 59.22067
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 7.63km²         Fylke   : Vestfold og Telemark
Sjøprosent      : 1.5           Kommune  : Skien
Begrepsforklaringer for grafene. Vanntemperatur i °C.


Opp til kartsiden for vanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 17/5-2022 10:25