Vanntemperatur for Gjedlakleiv Nr:27.25.0

Siste måling, tid=25.10.2021 11:00, verdi= 9.300


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Gjedlakleiv       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 60.0           UTM-øst  : 329392
Kartblad (N50-serien) : 1212-II         UTM-nord : 6496300
                         Lengdegrad: 6.06604
                         Breddegrad: 58.57358
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 635km²          Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 12            Kommune  : Bjerkreim
Begrepsforklaringer for grafene. Vanntemperatur i °C.


Opp til kartsiden for vanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 25/10-2021 12:26