Vanntemperatur for Slevelandsåna Nr:27.42.0

Siste måling, tid=29.09.2021 06:00, verdi= 12.624


Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Slevelandsåna      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 46.0           UTM-øst  : 327089
Kartblad (N50-serien) : 1211-I          UTM-nord : 6486824
                         Lengdegrad: 6.03369
                         Breddegrad: 58.48768
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 5.42km²         Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 1.2           Kommune  : Eigersund
Begrepsforklaringer for grafene. Vanntemperatur i °C.


Opp til kartsiden for vanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 25/10-2021 03:43