Vanntemperatur for Haukedalsvatn ndf. Nr:83.12.0

Siste måling, tid=25.10.2021 11:00, verdi= 11.100


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Haukedalsvatn ndf.    UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 290.0          UTM-øst  : 352024
Kartblad (N50-serien) : 1317-IV         UTM-nord : 6806659
                         Lengdegrad: 6.23159
                         Breddegrad: 61.36569
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 206km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 8.8           Kommune  : Sunnfjord
Begrepsforklaringer for grafene. Vanntemperatur i °C.


Opp til kartsiden for vanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 25/10-2021 12:26