Vanntemperatur for Hovefoss Nr:84.11.0

Siste måling, tid=25.10.2021 10:00, verdi= 5.700


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Hovefoss         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 80.0           UTM-øst  : 327337
Kartblad (N50-serien) : 1218-III         UTM-nord : 6826438
                         Lengdegrad: 5.75214
                         Breddegrad: 61.53279
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 234km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 4.5           Kommune  : Sunnfjord
Begrepsforklaringer for grafene. Vanntemperatur i °C.


Opp til kartsiden for vanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 25/10-2021 11:26