Vanntemperatur for Eggafoss Nr:122.11.0

Siste måling, tid=25.10.2021 10:00, verdi= 3.220


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Eggafoss         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 330.0          UTM-øst  : 611019
Kartblad (N50-serien) : 1620-I          UTM-nord : 6975229
                         Lengdegrad: 11.18388
                         Breddegrad: 62.89011
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 655km²          Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 2.8           Kommune  : Holtålen
Begrepsforklaringer for grafene. Vanntemperatur i °C.


Opp til kartsiden for vanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 25/10-2021 11:25