Vanntemperatur for Floan bru ovf. Nr:126.3.0

Siste måling, tid=25.10.2021 11:00, verdi= 4.810


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Floan bru ovf.      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 31.0           UTM-øst  : 616225
Kartblad (N50-serien) : 1722-III         UTM-nord : 7069230
                         Lengdegrad: 11.35404
                         Breddegrad: 63.73144
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 88.7km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 2.3           Kommune  : Levanger
Begrepsforklaringer for grafene. Vanntemperatur i °C.


Opp til kartsiden for vanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 25/10-2021 12:25