Liste over målestasjoner for sanntids-vannhastighet.

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Farelva ndf. Skotfoss 16.497 6.0m --- Vestfold og Telemark, Skien 11.03.2023 04:45
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Vestli 6.12 155.0m 0.41 Oslo, Oslo Ingen data funnet


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Vestli 6.12 155.0m 0.41 Oslo, Oslo Ingen data funnet
Farelva ndf. Skotfoss 16.497 6.0m --- Vestfold og Telemark, Skien 11.03.2023 04:45


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Farelva ndf. Skotfoss 16.497 6.0m --- Vestfold og Telemark, Skien 11.03.2023 04:45
Vestli 6.12 155.0m 0.41 Oslo, Oslo Ingen data funnet
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Vestli 6.12 155.0m 0.41 Oslo, Oslo Ingen data funnet
Farelva ndf. Skotfoss 16.497 6.0m --- Vestfold og Telemark, Skien 11.03.2023 04:45
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Vestli 6.12 155.0m 0.41 Oslo, Oslo Ingen data funnet
Farelva ndf. Skotfoss 16.497 6.0m --- Vestfold og Telemark, Skien 11.03.2023 04:45
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnetOpp til kartsiden for vannhastighet. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 03:15