Plott fra målestasjoner med sanntids-vannhastighet

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no


Farelva ndf. Skotfoss ,16.497.0

Opp til kartsiden for vannhastighet. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 03:15