Liste over målestasjoner for sanntids-ledningsevne.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m 53.03 Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 23.05.2022 01:35
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 23.05.2022 02:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 22.05.2022 18:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 23.05.2022 02:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 23.05.2022 02:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 23.05.2022 01:35
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 23.05.2022 02:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 23.05.2022 02:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 23.05.2022 02:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m 53.03 Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 22.05.2022 18:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 22.05.2022 18:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m 53.03 Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 23.05.2022 02:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 23.05.2022 01:35
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 23.05.2022 02:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 23.05.2022 02:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 22.05.2022 18:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 23.05.2022 02:00
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m 53.03 Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 23.05.2022 01:35
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 23.05.2022 02:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 23.05.2022 02:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m 53.03 Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 23.05.2022 01:35
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 22.05.2022 18:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 23.05.2022 01:35
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 23.05.2022 02:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 23.05.2022 02:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 23.05.2022 02:00Opp til kartsiden for ledningsevne. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 23/5-2022 03:51