Liste over målestasjoner for sanntids-ledningsevne.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 21.10.2021 01:25
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 21.10.2021 02:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 20.10.2021 18:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 21.10.2021 02:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 21.10.2021 02:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 21.10.2021 01:25
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 21.10.2021 02:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 21.10.2021 02:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 21.10.2021 02:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 20.10.2021 18:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 20.10.2021 18:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 21.10.2021 02:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 21.10.2021 01:25
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 21.10.2021 02:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 21.10.2021 02:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 20.10.2021 18:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 21.10.2021 02:00
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 21.10.2021 01:25
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 21.10.2021 02:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 21.10.2021 02:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 21.10.2021 01:25
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 20.10.2021 18:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 21.10.2021 01:25
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 21.10.2021 02:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 21.10.2021 02:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 21.10.2021 02:00Opp til kartsiden for ledningsevne. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 21/10-2021 03:40