Liste over målestasjoner for sanntids-ledningsevne.

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m 53.03 Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 25.09.2022 14:50
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 25.09.2022 15:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 01.10.2022 02:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 30.09.2022 16:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 25.09.2022 15:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 01.10.2022 02:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 01.10.2022 02:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 25.09.2022 14:50
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 01.10.2022 02:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 01.10.2022 02:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 01.10.2022 02:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 25.09.2022 15:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m 53.03 Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 25.09.2022 15:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 30.09.2022 16:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 25.09.2022 15:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 25.09.2022 15:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 30.09.2022 16:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m 53.03 Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 01.10.2022 02:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 25.09.2022 14:50
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 01.10.2022 02:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 01.10.2022 02:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 30.09.2022 16:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 01.10.2022 02:00
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 25.09.2022 15:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m 53.03 Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 25.09.2022 15:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 25.09.2022 14:50
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 01.10.2022 02:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 01.10.2022 02:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 25.09.2022 15:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m 53.03 Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 25.09.2022 15:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 25.09.2022 14:50
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 30.09.2022 16:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 25.09.2022 14:50
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 01.10.2022 02:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 01.10.2022 02:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 01.10.2022 02:00Opp til kartsiden for ledningsevne. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 1/10-2022 03:40