Liste over målestasjoner for sanntids-ledningsevne.

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 26.01.2023 09:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m 53.03 Oslo, Oslo 26.01.2023 09:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 26.01.2023 08:50
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 26.01.2023 09:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 30.01.2023 03:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 30.01.2023 03:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 26.01.2023 08:50
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 26.01.2023 09:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 26.01.2023 08:50
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 26.01.2023 08:50
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 30.01.2023 03:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 30.01.2023 03:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 26.01.2023 08:50
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 30.01.2023 03:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 30.01.2023 03:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 30.01.2023 03:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 26.01.2023 09:00
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 26.01.2023 09:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m 53.03 Oslo, Oslo 26.01.2023 09:00
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 26.01.2023 09:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 26.01.2023 08:50
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 26.01.2023 08:50
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 26.01.2023 08:50
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 30.01.2023 03:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 26.01.2023 09:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 26.01.2023 09:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 26.01.2023 09:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 30.01.2023 03:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m 53.03 Oslo, Oslo 26.01.2023 09:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 30.01.2023 03:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 26.01.2023 08:50
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 30.01.2023 03:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 30.01.2023 03:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 26.01.2023 08:50
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 26.01.2023 08:50
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 26.01.2023 08:50


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 30.01.2023 03:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 30.01.2023 03:00
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 26.01.2023 09:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m 53.03 Oslo, Oslo 26.01.2023 09:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 26.01.2023 09:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 26.01.2023 09:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 26.01.2023 08:50
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 30.01.2023 03:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 30.01.2023 03:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 26.01.2023 08:50
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 26.01.2023 08:50
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 26.01.2023 08:50


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 26.01.2023 09:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m 53.03 Oslo, Oslo 26.01.2023 09:00
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 26.01.2023 09:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 26.01.2023 09:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 26.01.2023 08:50
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 26.01.2023 08:50
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 26.01.2023 08:50
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 30.01.2023 03:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 26.01.2023 08:50
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 30.01.2023 03:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 30.01.2023 03:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 30.01.2023 03:00Opp til kartsiden for ledningsevne. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 30/1-2023 03:57