Spenning, solstrømanlegg for Hellaugvatn Nr:41.8.0

Siste måling, tid=19.10.2021 02:00, verdi= 12.900


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 18.02.2021 00:00 Sensorbytte datamottak
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Hellaugvatn       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 271.0          UTM-øst  : 341853
Kartblad (N50-serien) : 1214-II         UTM-nord : 6623582
                         Lengdegrad: 6.18786
                         Breddegrad: 59.72001
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 27.5km²         Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 7.8           Kommune  : Etne
Begrepsforklaringer for grafene. Spenning, solstrømanlegg i Volt.


Opp til kartsiden for spenning, solstrømanlegg. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 19/10-2021 03:14