Liste over målestasjoner for sanntids-snøens vannekvivalent.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 10.10.2021 02:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 21.10.2021 02:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 21.10.2021 02:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 21.10.2021 01:00
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 21.10.2021 02:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 21.10.2021 02:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 20.10.2021 05:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 21.10.2021 02:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 21.10.2021 02:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 20.10.2021 05:00
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 21.10.2021 03:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 20.10.2021 11:00
Svarttjønnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 21.10.2021 02:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 21.10.2021 02:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 20.10.2021 22:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 21.10.2021 01:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 21.10.2021 02:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 21.10.2021 02:00
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 21.10.2021 02:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 21.10.2021 02:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 21.10.2021 03:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 10.10.2021 02:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 21.10.2021 02:00
Svarttjønnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 21.10.2021 02:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 21.10.2021 02:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 20.10.2021 05:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 20.10.2021 11:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 21.10.2021 02:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 20.10.2021 05:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 20.10.2021 22:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 21.10.2021 02:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 20.10.2021 22:00
Svarttjønnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 21.10.2021 02:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 21.10.2021 02:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 20.10.2021 05:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 10.10.2021 02:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 21.10.2021 02:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 20.10.2021 05:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 20.10.2021 11:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 21.10.2021 02:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 21.10.2021 02:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 21.10.2021 01:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 21.10.2021 02:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 21.10.2021 02:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 21.10.2021 03:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 21.10.2021 02:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 21.10.2021 02:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 20.10.2021 22:00
Svarttjønnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 21.10.2021 02:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 21.10.2021 02:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 20.10.2021 05:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 10.10.2021 02:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 21.10.2021 02:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 20.10.2021 05:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 20.10.2021 11:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 21.10.2021 02:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 21.10.2021 01:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 21.10.2021 02:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 21.10.2021 02:00
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 21.10.2021 03:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 21.10.2021 01:00
Sognefjellet snøstasjon 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 21.10.2021 03:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 20.10.2021 05:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 20.10.2021 11:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 20.10.2021 22:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 20.10.2021 05:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 21.10.2021 02:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 21.10.2021 02:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 21.10.2021 02:00
Svarttjønnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 21.10.2021 02:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 21.10.2021 02:00
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 21.10.2021 02:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 10.10.2021 02:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 21.10.2021 02:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 21.10.2021 02:00Opp til kartsiden for snøens vannekvivalent. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 21/10-2021 04:04